ملت آموزش قانون بیکاری آموزشی برنامه

ملت: آموزش قانون بیکاری آموزشی برنامه قانونی فارغ التحصیل گفتگوی خاص خبری

نجات جان بیمار با احیای قلبی – تنفسی

بیماری که دچار ایست قلبی – تنفسی شده است بود با کمک نیروهای اورژانس نجات داده شد. به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران ..

ادامه مطلب